دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

نمرات میان ترم: ادبیات کودک- دانشگاه پیام نور سبزوار- 9 آذر 95 پنج , چهارو ,دانشگاه پیام ,کودک دانشگاه ,ادبیات کودک ,نمرات میان
 پنج , چهارو ,دانشگاه پیام ,کودک دانشگاه ,ادبیات کودک ,نمرات میاننمرات میان ترم: ادبیات کودک- دانشگاه پیام نور سبزوار- 9 آذر 95

 گروه سه شنبه 16 الی 17:30

ردیف

نمره به عدد

نمره به حروف

توضیحات

 1

 غ

 

 

 6

 شش

 

 غ

 

 

 5.5

 پنج و نیم

 

 5.5

 پنج و نیم

 

 6

 شش

 

 4.5

 چهارو نیم

 

 غ

 

 

 5.5

 پنج و نیم

 

10 

 غ

 

 

 11

 غ

 

 

12 

 5.5

 پنج و نیم

 

13 

 6

 شش

 

14 

 غ

 

 

15 

 غ

 

 

16 

 6

 شش

 

 17

 غ

 

 

18 

 2

 دو

 

19 

 غ

 

 

20 

 6

 شش

 

 21

 6

 شش

 

 22

 غ

 

 

23 

 4.5

 چهارو نیم

 

24 

 4.5

 چهارو نیم

 

 25

 3.5

 سه و نیم

 

26 

 غ

 

 

27 

 5.5

 پنج و نیم

 

دانشجویان معزز تا دوشنبه 15 آذر 1395  فرصت دارند تا نظرات ارزشمند

  خود را از قسمت   نظر بدهید    ارسال نمایند.

                                                   موفق و مؤید باشید. نهاردانی

 

 

 پنج , چهارو ,دانشگاه پیام ,کودک دانشگاه ,ادبیات کودک ,نمرات میان

نمرات میان ترم: ادبیات کودک- دانشگاه پیام نور سبزوار- 9 آذر 95منبع : علمی واجتماعینمرات میان ترم: ادبیات کودک- دانشگاه پیام نور سبزوار- 9 آذر 95
برچسب ها :  پنج , چهارو ,دانشگاه پیام ,کودک دانشگاه ,ادبیات کودک ,نمرات میان


مطالب مرتبط