دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

نمرات میان ترم: مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی- دانشگاه پیام نور سبزوار- 2 آذر 95  پنج , پنج , غایب , چهار ,  شش ,درسی دانشگاه ,دانشگاه پیام ,ریزی آموزشی ,برنامه ریزی ,مقدمات برنامه
  پنج , پنج , غایب , چهار ,  شش ,درسی دانشگاه ,دانشگاه پیام ,ریزی آموزشی ,برنامه ریزی ,مقدمات برنامهنمرات میان ترم: مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی- دانشگاه پیام نور سبزوار- 2 آذر 95

گروه سه شنبه 14 الی 15:30

ردیف

نمره به عدد

نمره به حروف

توضیحات

 1

 5

 پنج

 

 5

  پنج

 

 6

 شش

 

 غ

 غایب

 

 غ

 غایب

 

 5

  پنج

 

 غ

 غایب

 

 5

  پنج

 

 5.5

 پنج و نیم

 

10 

 5

  پنج

 

11 

 5

  پنج

 

12 

 4.5

 چهار و نیم

 

13 

 5

  پنج

 

14 

 4.5

 چهار و نیم

 

15 

 5

  پنج

 

16 

 5.5

 پنج و نیم

 

17 

 4.5

 چهار و نیم

 

18 

 5.5

 پنج و نیم

 

 19

 غ

 غایب

 

 20

 5

  پنج

 

 21

 6

  شش

 

22

 5

  پنج

 

 23

 5.5

 پنج و نیم

 

 24

 5.5

 پنج و نیم

 

 25

 5.5

 پنج و نیم

 

 26

 5.5

 پنج و نیم

 

 27

 5.5

 پنج و نیم

 

 28

 غ

 غایب

 

 29

 6

  شش

 

 30

 غ

 غایب

 

 31

 5

  پنج

 شما شماره خود را به اشتباه در برگه 37 نوشته بودید

 32

 غ

 غایب

 

 33

 6

  شش

 

 34

 5.5

 پنج و نیم

 

 35

 5

  پنج

 

 36

 4.5

 چهار و نیم

 

 37

 غ

 غایب

 

 38

 5

  پنج

 

 39

 5

  پنج

 

 40

 5.5

 پنج و نیم

 

 41

 غ

 غایب

 

دانشجویان معزز تا دوشنبه  8 آذر 1395  فرصت دارند تا نظرات ارزشمند

  خود را از قسمت   نظر بدهید    ارسال نمایند.

                                                   موفق و مؤید باشید. نهاردانی

  پنج , پنج , غایب , چهار ,  شش ,درسی دانشگاه ,دانشگاه پیام ,ریزی آموزشی ,برنامه ریزی ,مقدمات برنامه

نمرات میان ترم: مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی- دانشگاه پیام نور سبزوار- 2 آذر 95منبع : علمی واجتماعینمرات میان ترم: مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی- دانشگاه پیام نور سبزوار- 2 آذر 95
برچسب ها :   پنج , پنج , غایب , چهار ,  شش ,درسی دانشگاه ,دانشگاه پیام ,ریزی آموزشی ,برنامه ریزی ,مقدمات برنامه


مطالب مرتبط