دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

نمرات میان ترم مدیریت کسب و کار و بهره وری -گ 2-آبان95-دانشگاه ع ک شماره 2- سبزوار پنج , چهار
 پنج , چهارنمرات آزمون میان ترم  مدیریت کسب و کار و بهره وری گروه دوشنبه 17 الی 19

ردیف

نمره به عدد

نمره به حروف

توضیحات

 1

 4

 چهار

 

 2

 6

 شش

 

 3

 5

 پنج

 

 4

 5

 پنج

 

 5

 5.5

 پنج و نیم

 

 6

 6

 شش

 

 7

 6

 شش

 

 8

 غ

 غایب

 

 9

 4.5

 چهار و نیم

 

 10

 6

 شش

 

 11

 6

 شش

 

 12

 4.5

 چهار و نیم

 

 13

 6

 شش

 

 14

 5

 پنج

 

 15

 5.5

 پنج و نیم

 

 16

 6

 شش

 

 17

 5

 پنج

 

 18

 5

 پنج

 

 19

 6

 شش

 

 20

 4

 چهار

 

 21

 5.5

 

 

 22

 5.5

  پنج و نیم

 

 23

 5.5

 پنج و نیم

 

 24

 6

 شش

 

 25

 

 

 

دانشجویان معزز تا یکشنبه  23 آبان  1395  فرصت دارند تا نظرات ارزشمند

  خود را از قسمت   نظر بدهید    ارسال نمایند.  

                                                      موفق و مؤید باشید. نهاردانی 

 پنج , چهار

نمرات میان ترم مدیریت کسب و کار و بهره وری -گ 2-آبان95-دانشگاه ع ک شماره 2- سبزوارمنبع : علمی واجتماعینمرات میان ترم مدیریت کسب و کار و بهره وری -گ 2-آبان95-دانشگاه ع ک شماره 2- سبزوار
برچسب ها :  پنج , چهار


مطالب مرتبط