دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

نمرات میان ترم مدیریت کسب و کار و بهره وری -گ 1- آبان 95 -دانشگاه ع ک شماره 2- سبزوار غایب , چهار , پنج
 غایب , چهار , پنجنمرات آزمون میان ترم  مدیریت کسب و کار و بهره وری گروه دوشنبه 15:30 الی 17

ردیف

نمره به عدد

نمره به حروف

توضیحات

 1

 غ

 غایب

 

 2

 غ

 غایب

 

 3

 غ

 غایب

 

 4

 4

 چهار

 

 5

 2

 دو

 

 6

 غ

 غایب

 

 7

 4

 چهار

 

 8

 4

 چهار

 

 9

 غ

 غایب

 

 10

 4.5

 چهار و نیم

 

 11

 4

 چهار

 

 12

 6

 شش

 

 13

 6

 شش

 

 14

 6

شش

 

 15

 غ

 غایب

 

 16

 6

 شش

 

 17

 5

 پنج

 

 18

 3.5

 سه و نیم

 

 19

 غ

 غایب

 

 20

 4.5

 چهار و نیم

 

 21

 4

 چهار

 

 22

 6

 شش

 

 23

 غ

 غایب

 

 24

 5

 پنج

 

 25

 غ

 عایب

 

 26

 غ

 غایب

 

 27

 4.5

 چهار و نیم

 

 28

 غ

 غایب

 

 29

 4.5

 چهار و نیم

 

 30

 5.5

 پنج و نیم

 

 31

 4

 چهار

 

 32

 5.5

 پنج و نیم

 

 33

 4.5

 چهار و نیم

 

 34

 5

 پنج

 

 35

 5

 پنج

 

 36

 غ

 غایب

 

 37

 غ

 غایب

 

دانشجویان معزز تا یکشنبه  23 آبان  1395  فرصت دارند تا نظرات ارزشمند

  خود را از قسمت   نظر بدهید    ارسال نمایند.  

                                                      موفق و مؤید باشید. نهاردانی 

 غایب , چهار , پنج

نمرات میان ترم مدیریت کسب و کار و بهره وری -گ 1- آبان 95 -دانشگاه ع ک شماره 2- سبزوارمنبع : علمی واجتماعینمرات میان ترم مدیریت کسب و کار و بهره وری -گ 1- آبان 95 -دانشگاه ع ک شماره 2- سبزوار
برچسب ها :  غایب , چهار , پنج


مطالب مرتبط