دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

نمرات آزمون میان ترم سرپرستی سازمان- دانشکده فنی بقیه ا... سبزوار- آبان 1395 پنج ,چهار , غایب ,سرپرستی سازمان
 پنج ,چهار , غایب ,سرپرستی سازماننمرات آزمون میان ترم سرپرستی سازمان - گروه یکشنبه 14 الی 15:30

 

ردیف

نمره به عدد

نمره به حروف

توضیحات

 1

 3

 سه

 

 2

 4.5

 چهار و نیم

 

 3

 3

 سه

 

 4

 5

 پنج

 

 5

 غ

 غایب

 

 6

 3.5

 سه و نیم

 

 7

 2.5

 دو و نیم

 

 8

 5.5

 پنج و نیم

 

 9

 4.5

 چهار و نیم

 

 10

 4.5

  چهار و نیم

 

 11

 غ

 غایب

 

 12

 3.5

 سه و نیم

 

 13

 4

  چهار

 

 14

 3.5

سه و نیم

 

 15

 4.5

  چهار و نیم

 

 16

 4.5

  چهار و نیم

 

 17

 غ

 غایب

 

 18

 3.5

 سه و نیم

 

 19

 5.5

 پنج و نیم

 

 20

 5

 پنج

 

 21

 4.5

  چهار و نیم

 

 22

 2.5

  دو و نیم

 

 23

 4.5

  چهار و نیم

 

 24

 5

 پنج

 

 25

 5

 پنج

 

 26

 3

 سه

 

 دانشجویان محترم تا  شنبه  22 آبان 1395 فرصت دارند

تا نظرات ارزشمند خود را از قسمت " نظر دهید " ارسال نمایند.     

                                         موفق و مؤید باشید. نهاردانی

 پنج ,چهار , غایب ,سرپرستی سازمان

نمرات آزمون میان ترم سرپرستی سازمان- دانشکده فنی بقیه ا... سبزوار- آبان 1395منبع : علمی واجتماعینمرات آزمون میان ترم سرپرستی سازمان- دانشکده فنی بقیه ا... سبزوار- آبان 1395
برچسب ها :  پنج ,چهار , غایب ,سرپرستی سازمان


مطالب مرتبط