دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

نمرات میان ترم فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه ج ع ک شماره 2 سبزوار- آبان 1395چهار ,آبان ,سبزوار آبان ,آبان 1395 ,اسلامی دانشگاه ,تربیت اسلامی ,فلسفه تعلیم ,تربیت اسلامی دانشگاه
چهار ,آبان ,سبزوار آبان ,آبان 1395 ,اسلامی دانشگاه ,تربیت اسلامی ,فلسفه تعلیم ,تربیت اسلامی دانشگاهنمرات میان ترم فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه ج ع ک شماره 2 سبزوار- آبان 1395

گروه شنبه 17:15 الی 19:45

 
ردیف نمره به عدد نمره به حروف توضیحات
1 4.5 چهار و نیم  
2 3.5 سه و نیم  
3 6  شش  
4 5.5 پنج و نیم  
5 4.5 چهار و نیم  
6 4.5 چهار و نیم  
7 4.5 چهار و نیم  
8 3.5 سه و نیم  
9 6 شش  
10 5.5 پنج و نیم  
11 5.5 پنج و نیم  

 

دانشجویان محترم تا  جمعه  21 آبان 1395 فرصت دارند تا نظرات ارزشمند خود را از قسمت " نظر دهید " ارسال نمایند

                                                                       موفق و مؤید باشید. نهاردانی

چهار ,آبان ,سبزوار آبان ,آبان 1395 ,اسلامی دانشگاه ,تربیت اسلامی ,فلسفه تعلیم ,تربیت اسلامی دانشگاه

نمرات میان ترم فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه ج ع ک شماره 2 سبزوار- آبان 1395منبع : علمی واجتماعینمرات میان ترم فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه ج ع ک شماره 2 سبزوار- آبان 1395
برچسب ها : چهار ,آبان ,سبزوار آبان ,آبان 1395 ,اسلامی دانشگاه ,تربیت اسلامی ,فلسفه تعلیم ,تربیت اسلامی دانشگاه


مطالب مرتبط